Політика приватності

Ми, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБДЖЕКТ КОНТРОЛ» (надалі – Товариство), прагнемо обробляти персональні дані фізичних осіб законно, безпечно та прозоро. У цьому документі «Політика приватності» (надалі – Політика приватності) викладено підхід Товариства до обробки персональних даних фізичних осіб.

Визначення понять

Обджект Контрол (also Товариство, Ми, Наш) – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБДЖЕКТ КОНТРОЛ», юридична особа, зареєстрована згідно з законодавством України, ідентифікаційний код: 40164674, адреса: Україна, 04052, місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40, корпус літера Б, офіс 23.

Вебсайт – вебсайт Товариства, доступний за посиланням https://objectcontrol.com.ua, включаючи усі сторінки та субдомени.

Додаток – мобільний додаток, який доступний на Google Play Market і Apple App Store під назвою «Object Control».

Користувач (also Ви, Ваш) – будь-яка фізична особа, яка використовує Вебсайт та/або Додаток для отримання послуг у власних цілях, а також на користь іншої фізичної особи або юридичної особи від їхнього імені (сторонні володільці).

Персональні дані – будь-яка інформація, що стосується Користувача, яку можна ідентифікувати прямо чи опосередковано, зокрема, посилаючись на ідентифікатор.

Обробка – будь-які дії, коли Ми або інший суб’єкт від нашого імені збираємо, зберігаємо, записуємо, структуруємо, адаптуємо, використовуємо, робимо доступними, стираємо, обмежуємо доступ до Ваших персональних даних.

Послуги – послуги, що надаються Товариством, які доступні на Вебсайті та у Додатку, що включають, але не обмежуються створенням електронних актів огляду майна або інших документів, їх підписанням та обміном.

I. Хто несе відповідальність за Ваші персональні дані?

(1) Якщо Ми обробляємо Ваші персональні дані самостійно або спільно з іншими, Ми є володільцем та розпорядником таких персональних даних.

(2) У деяких випадках, як зазначено нижче (ст. (5) та (6), розділу II), Ми є лише розпорядником персональних даних, які надаються Нам сторонніми володільцями. Ми обробляємо такі персональні дані лише відповідно до вказівок сторонніх володільців та від їх імені.

II. Яку інформацію Ми обробляємо та для яких цілей? 

(1) Ми можемо обробляти персональні дані, надані Користувачем, такі як:

 • адреса електронної пошти;
 • ім’я, прізвище, по батькові;
 • інформація із ID-картки (паспорт) (ім’я, прізвище, по батькові, ID номер, дата народження);
 • телефонний номер;
 • інформація про роботу (місце роботи, посада тощо);
 • географічне розташування та адреса;
 • ідентифікаційна інформація про об’єкт рухомого майна (автомобілі, спецтранспорт чи інші) та об’єкт нерухомості (квартира, будинок чи інші), фотографії та/або опис та/або відео об’єкта;
 • електронна ідентифікаційна інформація (eID), наприклад, bank-ID, електронний підпис;
 • інформація, яка міститься на фотокопіях особистих документів Користувача та/або фотографія безпосередньо Користувача;
 • інша інформація, надана Нам.

(2) Вказані у ст. (1) категорії персональних даних використовуються для реєстрації Користувача, доступу до послуг Товариства та підтримки клієнтів, а також для цілей внутрішньої статистики.

(3) Правовою основою для обробки персональних даних, зазначених у ст. (1), є:

 • виконання договору про надання послуг, стороною якого є Користувач, або для вжиття заходів на прохання Користувача до укладення договору про надання послуг, або
 • Наші законні інтереси, зокрема для забезпечення доступу до послуги працівників Нашого контрагента.

Користувач не зобов’язаний надавати будь-які персональні дані, однак це може вплинути на виконання договору та доступність послуг.

(4) Додатково ми обробляємо згадані у ст. (1) персональні дані:

 • для розробки та вдосконалення послуг;
 • для внутрішнього аналізу інформації Користувача;
 • при корпоративній реорганізації;
 • при дискреційній взаємодії, персоналізованих комунікаціях з Користувачем;
 • для інформаційної, системної, мережевої та кібербезпеки.

У таких випадках обробка необхідна для задоволення Наших законних інтересів щодо вдосконалення послуги та захисту даних від порушень безпеки.

(5) Деякі персональні дані надаються Користувачем, який діє від імені суб’єкта даних (наприклад, клієнта володільця) як володілець. Такі дані можуть включати:

 • ім’я, прізвище суб’єкта даних;
 • інформацію із ID-картки (паспорт) (ім’я, прізвище, ID номер, дата народження) суб’єкта даних, фотографію ID-картки (паспорт);
 • ідентифікаційну інформацію про об’єкт власності (автомобіль, квартира, будинок, інше), фотографії та/або відео об’єкта;
 • іншу інформацію, надану Нам.

(6) Ми обробляємо персональні дані, зазначені у ст. (5), лише відповідно до вказівок та обсягу надання послуг стороннім володільцям та від їх імені. Володілець несе відповідальність за дотримання будь-яких нормативних актів або законів, які вимагають отримання згоди та/або надання повідомлення перед передачею даних Нам.

III. Як довго ми зберігаємо Ваші персональні дані?

(1) Ми зберігаємо Ваші персональні дані доти, поки Ваш особистий кабінет активний, і ще додатково 4 роки.

(2) Персональні дані, наявні в електронних документах, створених Користувачем, зберігаються протягом 4 років з моменту створення.

(3) Після закінчення встановленого строку користування Ми видаляємо всі Ваші персональні дані. 

(4) Ми можемо видалити всі Ваші персональні дані за Вашим запитом направленим на електронну адресу info@objectcontrol.com.ua  або через відповідний функціонал сайту чи мобільного додатку (меню «профіль» – «Видалити обліковий запис»). Такий запит розглядається Нами протягом 30 (тридцяти) календарних днів. Зверніть увагу, що у деяких випадках (ст. (5) та (6), розділу II),  ми є лише розпорядником персональних даних, які надаються Нам сторонніми володільцями. Тому для видалення таких даних слід звертатись до відповідного володільця персональних даних.

(5) Замість видалення ми може використати один із методів знеособлення Персональних даних і вони більше не будуть пов’язані з Вами особисто. У такому разі Нами можуть бути використані знеособлені дані із статичною чи іншою метою без інформування Вас, оскільки такі дані перестануть бути персональними.

IV. Як Ваші персональні дані обробляються?

(1) Ми, як володілець та розпорядник наданих Вами персональних даних, вживаємо відповідних технічних, організаційних та правових заходів таким чином, щоб обробка забезпечила захист Ваших прав.

(2) Персональні дані збираються безпосередньо від Користувача (заповнення онлайн-форми) та шляхом спостереження (автоматизоване обладнання для захоплення даних, програмне забезпечення для захоплення даних).

(3) Персональні дані обробляються електронними автоматизованими засобами, суворо пов’язаними з ціллю, зазначеною в Політиці приватності.

V. Кому Ми можемо надати доступ до Ваших персональних даних?

(1) Переважно Ми не надаємо Ваші персональні дані третім сторонам, крім випадків, коли Ми співпрацюємо з іншими постачальниками посередницьких послуг для забезпечення надання Нами послуг та/або у випадку коли  персональні дані  передаються особі, яка надає Вам послуги з метою забезпечення надання таких послуг. 

(2) Для обробки Ваших персональних даних Ми використовуємо сервери даних AWS Amazon.com, Inc. Відповідні положення щодо обробки персональних даних Amazon.com, Inc можна знайти на Amazon.com.

VI. Які права Ви маєте?

Якщо Ви знаходитесь на території Європейського Союзу, Ви маєте такі права:

(1) Право на доступ до Ваших персональних даних та право знати, які персональні дані Ми обробляємо та на яких умовах.

(2) Право доповнювати, виправляти, видаляти Ваші персональні дані, якщо Ви вважаєте, що вони є неповними або неточними.

(3) Право на отримання копії Ваших персональних даних у структурованому, машиночитному та загальновживаному форматі (право на перенесення даних).

(4) Право заперечувати проти обробки Ваших персональних даних відповідно до ст. (6), розділу II;

(5) Право вимагати обмеження або заборони обробки Ваших персональних даних, якщо:

 • Ми перевіряємо точність персональних даних на запит Користувача;
 • персональні дані були незаконно оброблені;
 • Нам більше не потрібні персональні дані, але вони потрібні Користувачу для того, щоб встановити, здійснити або захистити свої права;
 • Ви заперечували проти обробки персональних даних з метою захисту законних інтересів (ст. (5) та (6), розділ II), і Ми вирішуємо, чи переважають Наші законні інтереси Ваші фундаментальні права.

(6) Право подати скаргу до контролюючого органу за місцем Вашого проживання.

Якщо Ви знаходитесь на території України, Ви маєте такі права:

(1) Право знати про джерела збирання, місцезнаходження персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам;

(2) Право отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;

(3) Право на доступ до своїх персональних даних;

(4) Право отримувати відповідь про те, чи обробляються персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

(5) Право пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки персональних даних;

(6) Право пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

(7) Право на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

(8) Право звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини або суду;

(9) Право застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.

VII. Приватність дітей

(1) Зверніть увагу, що Наші послуги не призначені для використання дітьми віком до 16 років, а якщо ви проживаєте в Україні – до 14 років. Ми свідомо не збираємо персональні дані дітей.

(2) Якщо Вам стало відомо, що дитина надала Нам особисті дані, будь ласка, зв’яжіться з Нами.

(3) Якщо Нам стане відомо, що Ми зібрали особисті дані дітей без отримання згоди батьків, Ми вживатимемо заходів для видалення цієї інформації з Наших серверів або серверів Наших постачальників послуг.

VIII. Cookies

(1) Ми використовуємо файли cookie на нашому Вебсайті, щоб правильно та точно відображати його вміст. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, ознайомтеся із Нашою Політикою використання файлів cookie. 

IX. Майте будь-які запитання щодо приватності?

(1) Ви маєте право звернутися до Нас з будь-якого питання щодо персональних даних електронною поштою: info@objectcontrol.com.ua.

(2) Ми відповімо на будь-яке таке повідомлення без зайвої затримки та завжди протягом місяця.

X. Володілець та розпорядник персональних даних

(1) Володільцем та розпорядником персональних даних є ТОВ «Обджект Контрол», юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код: 40164674, адреса: Україна, 04052, місто Київ, вулиця Глибочицька, будинок 40, корпус літера Б, офіс 23.

XI. Зміни до Політики приватності

(1) Ця Політика приватності може бути змінена та переглянута і Ми залишаємо за собою право змінювати та оновлювати її. Радимо періодично переглядати Політику приватності.

(2) У разі внесення значних змін до Політики приватності (наприклад, зміна можливості реалізовувати права, зміна підстав для обробки, зміна особи володільця) Ми зобов’язуємося повідомити Вам про ці зміни електронними засобами.

Cookie Notice

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Data Processing Addeundum

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Information on the patent

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Information on the trademark Object Control®

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Privacy Notice

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

User Agreement

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Інформація про патент

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Інформація про торговельну марку Object Control®

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Політика Cookie

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Політика приватності

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Угода користувача

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab